Księgowość - New Art - usługi informatyczne, oprogramowanie, kasy fiskalne

New Art - Informatyka dla firm
INFORMATYKA DLA FIRM
Przejdź do treści

Menu główne:

Programy
COMARCH ERP OPTIMA

Niezależnie od formy księgowości prowadzonej w firmie, Comarch  ERP Optima będzie optymalnym rozwiązaniem. Program ułatwia księgowanie oparte na księdze przychodów i rozchodów z ewidencją  sprzedaży i zakupów VAT, ewidencji ryczałtowej oraz pełnej księgowości.
Dzięki częstym aktualizacjom oprogramowanie zawsze  pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

 • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji dodatkowej,
 • ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • spisu z natury,
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.
Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • tworzenie okresów obrachunkowych,
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dokumentów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.
SYMPLEX SMALL BUSINESS

Na podstawie faktur zakupu i sprzedaży program automatycznie sporządza  dokumentację księgową oraz deklaracje do urzędu skarbowego, które można  złożyć przez e-Deklaracje lub wydrukować.
Książka przychodów i rozchodów pozwala na:

 • automatyczne wypełnianie księgi podatkowej danymi zawartymi w programie, w dokumentach przychodowych (faktury, paragony, rachunki, korekty, noty obciążeniowe, różnice kursowe), zakupowych i kosztowych oraz z płac pracowników,
 • tworzenie deklaracji i rejestrów podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, Intrastat, naliczenie podatku dochodowego (na podstawie zasad ogólnych PIT-5, na zasadach podatku liniowego PIT-5L lub według ryczałtu),
 • prowadzenie i rozliczanie ryczałtów samochodowych,
 • spis i ewidencję środków trwałych z naliczeniem rat amortyzacji i planem amortyzacji,
 • wysłanie deklaracji podatkowych przez e-Deklaracje, wydruk deklaracji na gotowych formularzach lub "czystych" kartach.
Księga Handlowa pozwala na:

 • plan kont z 5-poziomową analityką,
 • dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych),
 • samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,
 • możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,
 • wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,
 • możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.,
 • bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych) w czasie samej dekretacji,
 • bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald.
LOGOTECH KSP

KSP jest programem do kompleksowej obsługi działu księgowości we własnej firmie, oraz szczególnie do usługowego prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji pracowniczej i płacowej przez Biura i Kancelarie Rachunkowe. Program wspiera prowadzenie uproszczonej księgowości - książki przychodów i rozchodów.
Specjalnie dla biur rachunkowych:

 • automatyczne fakturowanie usług dla własnych klientów,
 • korespondencja seryjna do klientów biura,
 • tabele firm kontrolujące dokumenty PIT, VAT, ZUS i listy płac: zapłaty, daty złożenia deklaracji, wydruku itp.,
 • informacja o danych przekazanych klientowi biura,
 • raport z obliczeń deklaracji, ilości wprowadzonych dokumentów, przyrostu dokumentów w ciągu roku,
 • informacja o dochodach i zobowiązaniach publiczno–prawnych,
 • kontrola sporządzenia wydruków, przeliczenia płac, środkach trwałych, VAT itp.,
 • kontrola uprawnień pracowników biura w dostępie do firm, opcji i funkcji programu.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego